Over ons

Integrale benadering

Trans Vision werkt vanuit een integrale benadering. Lichaam en geest worden als cybernetisch geheel gezien. In principe wordt gewerkt met bewezen effectieve methoden (evidence-based) en volgens de multidisciplinaire richtlijnen. Zo nodig aangevuld met complementaire methoden. 

Voor de behandeling begint, vindt eerst een intake plaats. Deze bestaat uit één geprek en het afnemen en bespreken van enkele psychologische vragenlijsten. Hierna wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Indien nodig kan een uitgebreider psychologisch of neuropsychologisch onderzoek verricht worden.

De individuele behandeling vindt in overleg met u plaats. Meestal wordt gestart met een frequentie van eenmaal per week of eenmaal per twee weken. De behandelsessies duren 60 minuten. Soms worden dubbele sessies gepland. Ook is ondersteuning via e-mail en telefonisch consult mogelijk. Van u wordt een actieve en gemotiveerde inzet verwacht, waarbij u ook bereid bent om huiswerkopdrachten te doen. Uit onderzoek blijkt dat u dan de beste behandelresultaten kunt bereiken. Meestal zijn 5 tot 10 sessies voldoende om de klachten te laten verminderen en/of weer zelf verder te kunnen. Het gemiddeld aantal sessies is 6.

 

Bel voor een intake: 0651-677 540 of mail naar info@trans-vision.nl

 

 

 

Leeftijdsspecialiteit: Jongeren, Volwassenen, Ouderen